سلام.من یه جفت تازه خریدم برای طوطیم ولی باهم صلاح نمیرن بهم میگن شاید دوتاشون ماده هستن یا نر