سلام
شاید تا حالا دیده باشید که طوطی شما گچ دیوار را میخورد و برای شما سوال باشد که چرا ؟
این عمل طوطی در اثر کمبود کلسیم نیزمیباشد کف دریا و پوست خرد شده تخم مرغ سر شار از کلسیم میباش دو کف دریا علاوه بر تامین کلسیم باعث جلوگیری از بزرگ شدن و کج شدن لبه های منقار میشود.
پس حتما بایستی کف دریا در اختیار طوطی ها خود بگذارید