قبل از خرید هر پرنده ای، به تمامی ناهنجاری های وضعیت ظاهری و رفتار پرنده توجه نمایید.
توجه کنید در هنگام خرید طوطی بسیار باید دقت کرد چون طوطی سانان به دلیل اینکه زمانی مریض بشن تردد میشن استاد مخفی کردن هستن

بخشی از کتاب راهنمای کامل پرورش و نگهداری قناری نگاشته پروفسور لیندا هوگان
پرهای آشفته و موجدار نشان می دهد که پرنده از سرما رنج می برد.
پرنده برای این که بدن خود را عایق کند پرهای خود را موجدار می سازد و بدین ترتیب گرمای بدن خود را حفظ می نماید.
پرنده هایی که پرهای صاف و مناسب دارند و از وضعیت ظاهری فعالی برخوردارند باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند. یک پرنده سالم چشم های روشن و پرهای درخشان و آراسته ای دارد.
کیفیت پرها با وضعیت مناسب تغذیه و رژیم غذایی ارتباط دارد. ریزش پرها می تواند نتیجه شلوغی بیش از حد محل نگهداری باشد. شلوغی بیش از حد استرس بسیار زیادی به پرندگان وارد نموده و سبب می شود که در مقابل بیماری آسیب پذیر باشند.
ترجمه دکتر رضا طباطبایی