عفونت چشم در طوطی کوتوله

دراین فصل به دلیل مساعد بودن برای رشد ویروس ها و باکتری ها چشم پرندگان دچار نوعی عفونت می شودکه با ابریزش و ورم کم پلک چشم و ایجاد ماده ی پنیری شکل در زیر پلک دوم دیده می شود

برای درمان این بیماری علاوه بر تجمع گرد و غبار حاصل از پر ریزی پرندگان و تهویه مناسب لانه،میتوان از پماد پستانی گاوبه نام کانا مایسین-پنی سیلین ،،،پرودنیزلون ..به مدت سه روز کشیدن در چشم پرنده استفاده کنید،داروی خوراکی مناسب که باید همراه این پماد استفاده شود{انروفلوکساسین۱۰٪+سولتر یم.
که باید به مدت یک هفته به پرنده های بیمار خورانده شود..