سلام خدمت همه دوستان

آشنایی با کف دریا و مواد مورد نیاز پرندگان
کف دریا چیست ؟

اکثر مردم فکر میکنند چون اسمش کف دریا ست تشکیل شده در کف دریا بوده در صورتی که یک موجود زنده است .

کف دریا...