سلام . خواهشا اگر میشه سریعتر جواب منو بدید.
جوجه تقریبا ۴۰_۴۵ روزه دارم سرلاک طوطی مطمئن گیرم نیومدبا سرلاک بچه تغذیش میکنم که طبق مطالعات متوجه شدم لاکتوز شیر خشک واسش مضر هست. یه سرلاک دستی با...