سلام دوستان طوطی من چهارتخم گذاشت همشون جوجه شدن اما به نوبت که اخرینش هم ۲۵روزه بود مرد علتش این بود که غذا بهش نداده بودن البته نر فقط غذا میداد لطفا راهنمایی کنید برای رفع مشکل در دفعات بعدی چیکار...