ارتباط با مینی طوطی

ارتباط با مینی طوطی

چنانچه سوال، درخواست، مشکل و یا پیشنهادی دارید میتوانید با پشتیبانی مینی طوطی در ارتباط باشید.

توجه داشته باشید فقط به ایمیل های فارسی و در صورت لزوم پاسخ داده میشود و به ایمیل هایی که به زبان انگلیسی یا فینگلیش ارسال میشوند پاسخ داده نخواهد شد.

در وارد کردن آدرس دقیق ایمیل خود (بدون www) دقت کنید زیرا پاسخ به ایمیلی که ثبت کردید ارسال خواهد شد.